Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Kuumoorid OÜ veebilehel www.kuumoorid.ee (edaspidi veebileht).
Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Kuumoorid OÜ kogub veebilehe kaudu alltoodud isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

kasutaja e-posti aadress – e-posti teel kirja saatmisel;
nimi, aadress, telefon, e-posti aadress – ostu sooritamisel;
veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

Isikuandmete kasutamine
Kuumoorid OÜ kasutab isikuandmeid:


kasutajaga suhtlemiseks, toodete saatmiseks ja arvete edastamiseks;


Kuumoorid OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.


Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh toodete müügiks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele


Kuumoorid OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:


makselahendusi (pangad, maksete vahendajad )


toodete transporti,


e-mailide edastamist ja haldamist,


veebilehe kasutusstatistika kogumist,


sotsiaalmeedia kasutamist,


raamatupidamistarkvara kasutamist.


Selliste teenuste osutamisel võib lepingu- ja koostööpartneritel olla juurdepääs kasutaja isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Lepingu- ja koostööpartneritel õigusaktidest tulenev kohustus rakendada ja kohaldada turvameetmeid, et tagada isikuandmete puutumatus ja turvalisus.
Isikuandmete säilitamine ja turvalisus


Kuumoorid OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks ostuga kaasnevate isikuandmete või meililistis olevat e-posti aadressi säilitatakse kuni 6 kuud.

 
Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.


Kasutaja õigused


Kasutajal on õigus igal ajal:

taotleda juurdepääsuks oma isikuandmetele,
taotleda oma isikuandmete parandamist või täiendamist,
taotleda oma isikuandmete kustutamist;
taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;
taotleda isikuandmete ülekandmist.


Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@kuumoorid.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. https://www.aki.ee/et

Küpsised


Nagu enamik veebilehti, kasutab ka Kuumoorid oü veebileht erinevate funktsioonide jaoks küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades Kuumoorid OÜ veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.
Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud.
Enamik veebilehitsejaid on automaatselt seadistatud küpsiseid vastu võtma. Soovi korral võib kasutaja küpsised oma veebilehitsejas ära keelata aga tasub meeles pidada, et sellega võivad kaduda mõned funktsioonid, mis on vajalikud Kuumoorid OÜ veebilehe korralikuks toimimiseks.
Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Kuumoorid OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud sisulehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.


Privaatsustingimuste muutmine


Kuumoorid OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada tingimuste vastavus õigusaktidele.

Kui teil on küsimus privaatsustingimust kohta võib meile alati kirjutada aadressil info@kuumoorid.ee